ชุติวรรณ แก้วไสย

ชุติวรรณ แก้วไสย

ตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประสบการความเชียวชาญ : 19 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
พัฒนาการด้านภาษาและการพูด รูปแบบการบำบัดรักษาด้านการแก้ไขการพูด เครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษาและการพูด


งานวิจัยปัจจุบัน

การพัฒนาชุดคำศัพท์หลักสำหรับฝึกทักษะการสื่อสารในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. Learning Performance of Mentally Retarded Children by Using Symbols in Augmentative and Alternative Communication System (ปี พ.ศ. 2547)

2. ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กกลุ่มอาการความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน สถาบันราชานุกูล (ปี พ.ศ. 2554)

3. ผลการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง (ปี พ.ศ. 2560).


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพูดช้า

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2538

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา กิจกรรมบำบัด

ปี พ.ศ. 2547

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2538-2547

หน่วยงาน กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด)


 วันนี้ 1,489
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,438
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,473
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,319
  Your IP : 3.214.216.26