กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด จัดค่ายเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมบูรณาการประสาทความรู้สึก

 
 แพทย์หญิงนพวรรณ  ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวเปิดโครงการฯ
 

 นางสาวชุติวรรณ  แก้วไสย หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ กล่าวรายงาน
 
        งานกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล จัดโครงการค่ายเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมบูรณาการประสาทความรู้สึก รุ่นที่ 1 (29-30 มิ.ย.58) รุ่นที่ 2 (2-3 ก.ค.58) ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล
 
        กิจกรรมในวันแรกเริ่มต้นด้วยการบรรยาย เรื่อง Sensory Processing กับการพัฒนาศักยภาพ โดย อาจารย์ดาวฤทัย เพิ่มพูนปัญญา และ การบรรยายเรือง Yo-Senses ลดพฤติกรรมและเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กทีมีความต้องการพิเศษ โดย อาจารย์ณิชาภัทร ศรีนฤวรรณ 
 
        กิจกรรมในวันที่สอง จัดให้มีการเล่านิทานประกอบท่าทาง หรือ “นิทานโยคะ” หลังจากนั้นให้เด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อและระบบต่างๆของร่างกาย ในฐาน  3 ฐาน ได้แก่ ตะลุยด่านหรรษา , การกลิ้ง และ การแข่งวิบาก ปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำดอกไม้ร่วมกับผู้ปกครอง
 
การบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration) คืออะไร
       การรับข้อมูลจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อแปลผลและปรับตัวให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมภายใต้กติกาสังคมเพื่อการดำรงชีพอยู่ของบุคคล ซึ่งจากการประเมินทางคลินิกโดยงานกิจกรรมบำบัดพบว่ามักพบความบกพร่องในการรับสิ่งเร้าและแปลผลสิ่งเร้าในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก และ กลุ่มสมาธิสั้น
 
       งานกิจกรรมบำบัดจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก อีกทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยผู้ปกครองสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ฝึกลูกน้อยต่อที่บ้านได้อีกด้วย กิจกรรมนี้มีครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สถาบันราชานุกูล เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 30 ครอบครัว
 

  View : 1.85K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,882
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,146
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,704
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,611
  Your IP : 3.239.40.250