การสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

    ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
      ในการนี้นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสในการพัฒนาโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี  , กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ โดยอาจารย์กัลยา พรหมสวัสดิ์ และแนวทางการนิเทศ ปี 2556 โดยแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช 
       การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จากศูนย์บริการสาธารณสุขมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับการเยี่ยมเยือนจากทีมบริหารโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 250 คน


  View : 686


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,181
 เมื่อวาน 2,707
 สัปดาห์นี้ 17,497
 สัปดาห์ก่อน 25,194
 เดือนนี้ 17,780
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,700,907
  Your IP : 3.215.180.226