บรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2560 ในการอบรมวิทยากรหลัก (TOT) สร้างความพร้อมการดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน

แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2560 ในการอบรมวิทยากรหลัก (TOT) สร้างความพร้อมการดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าและโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้เด็กปฐมวัยที่มีกลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้นและดูแลได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือคัดกรองต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำพ่อแม่/ผู้ดูแล เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามวัยต่อไป
 
โดยในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสอน "การตรวจประเมินเด็ก"และอภิปรายการใช้คู่มื่อ TIDA4I โดย
- แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช
- แพทย์หญิงอินท์สุดา แก้วกาญจน์
- แพทย์หญิงธนิกา บุญมา
- แพทย์หญิงพริม ทัพวงศ์ และ
- แพทย์หญิง สิจา ลีลาทนาพร
 
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
 
 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ .pdf
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ.pdf
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด.pdf
พัฒนาการทางภาษาและการพูด.pdf
การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการพูด.pdf
หลักการของการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาแก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย.pdf
เคสตัวอย่าง.docx
กำหนดการอบรม.docx
แผนการฝึก.docx
พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง โดย พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช.pdf
การตรวจประเมินเด็ก โดย พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช.pdf
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช.pdf
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2560 แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช.pdf
แบบคัดกรอง PDDSQ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช.pdf
ข้อสอบ Pre/ Post Test โปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครองและครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน.docx
แบบทดสอบความรู้ (ปฐมวัย).docx
แบบทดสอบความรู้ และเฉลย.pdf

  View : 980


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 706
 เมื่อวาน 1,991
 สัปดาห์นี้ 2,746
 สัปดาห์ก่อน 16,189
 เดือนนี้ 28,600
 เดือนก่อน 128,691
 จำนวนผู้เข้าชม 1,839,882
  Your IP : 100.24.122.117