พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 สถาบันราชานุกูล พร้อมให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรม โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานสรุปผลการจัดอบรมฯ ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอกเก่า ชั้น 4โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561ถึง 30 พฤษภาคม 2561 ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก และช่วยส่งเสริม ป้องกันบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและชุมชนได้ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ การอบรมครั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน แบ่งเป็นหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 37 คน และ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 6 คน

 

  View : 735


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 781
 เมื่อวาน 1,991
 สัปดาห์นี้ 2,821
 สัปดาห์ก่อน 16,189
 เดือนนี้ 28,675
 เดือนก่อน 128,691
 จำนวนผู้เข้าชม 1,839,957
  Your IP : 100.24.122.117