พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 22

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 22 สถาบันราชานุกูล พร้อมให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 1
.
โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงได้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (New Normal) ในภาคทฤษฎี
.
ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 41 คน
#กรมสุขภาพจิต #พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น #PG
 

  View : 1.86K

Tags: หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น PGสถาบันราชานุกูลรุ่น22


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,183
 เมื่อวาน 1,781
 สัปดาห์นี้ 10,633
 สัปดาห์ก่อน 12,660
 เดือนนี้ 17,308
 เดือนก่อน 56,848
 จำนวนผู้เข้าชม 3,795,043
  Your IP : 44.200.145.223