พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19
 
วันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า อาคารผู้ป่วยนอก 2 โดยมี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงาน 
 
หลังจากนั้น อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง "การทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0" โดยกล่าวถึงภาพรวมในการทำงานที่ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่รวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน รวมถึงการนำความคิดใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานและพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วยใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
 
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19 สถาบันราชานุกูล มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล มีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

  View : 547


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,948
 เมื่อวาน 2,554
 สัปดาห์นี้ 2,010
 สัปดาห์ก่อน 18,264
 เดือนนี้ 32,792
 เดือนก่อน 86,713
 จำนวนผู้เข้าชม 836,875
  Your IP : 35.168.112.145

กรมสุขภาพจิต