พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18

 

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24 และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษดำรง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวรายงาน

หลังจากนั้น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง”สุขภาพจิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” โดยกล่าวว่า แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตในยุค 4.0 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วย ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เกิดการใช้โซเชียลมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความรวดเร็วในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลประชาชนมีความอดทนต่ำ  ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรง โดยได้ยกแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตในยุคสังคมดิจิทัล 4.0 เน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนตามกลุ่มวัย ทั้งการพัฒนาคุณภาพระบบบริการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเหมาะในแต่ละการทำงานของพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ปัญหาวิกฤติสุขภาพจิต สร้างความรู้และความตระหนักเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุม

     สำหรับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 สถาบันราชานุกูล จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพฯ  โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน

     การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มจำนวนพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

 

  View : 806


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,238
 เมื่อวาน 3,034
 สัปดาห์นี้ 16,126
 สัปดาห์ก่อน 18,365
 เดือนนี้ 38,861
 เดือนก่อน 73,769
 จำนวนผู้เข้าชม 1,923,376
  Your IP : 3.238.96.184