พิธีเปิดและเเถลงข่าว "ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ"

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


     วันนี้ (13 ก.ค.61) เวลา 10.40 น. พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัล ฟอร์ไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AISพญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ทำพิธีเปิดโครงการ“ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ” โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี 


เวลา 11.00 น. แถลงข่าว “ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ” กรมสุขภาพจิตจับมือเอไอเอส สร้าง สตาร์ทอัพ ผู้บกพร่องทางสติปัญญายุค 4.0 ปลูกผักอินทรีย์ขายทางแอพลิเคชั่น โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
คุณพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัล ฟอร์ไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลังจากนั้น พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล มอบทุนแก่ครอบครัวผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ
... ครอบครัวผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญามอบกระเช้าผักแทนคำขอบคุณแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการฝึกอบรม และอุดหนุนผลผลิตของผู้บกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ครอบครัวของ พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล
ครอบครัวของ คุณพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัล ฟอร์ไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครอบครัวของ คุณพิเชษฐ์ กลีอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
และครอบครัวของคุณเอกลักษณ์ ดวงกำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
...คุณพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัล ฟอร์ไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์จากร้านฟาร์มสุข แก่ พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ,น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล , ดร.ดำรงศักดิ์ แก้ววงษ์ไหม ที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์
...คุณเสกสรรค์ รัตนเชษฐ์ มอบพันธุ์ถั่วเขียวแก่อธิบดีกรมสุขภาพจิต จำนวน 3 ตัน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการสอนผู้บกพร่องทางสติปัญญา
หลังจากนั้น คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม“ศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มสุข”บริษัท AIS สาธิตขั้นตอนการสั่งผลิตภัณฑ์ และผักปลอดสารพิษ ผ่านแอปพลิเคชัน ร้านฟาร์มสุข และแนะนำวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือ Packaging รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ช่วยในการวัดผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมบริเวณแปลงเกษตร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
โดยในวันนี้..ทางบริษัท AIS ได้จัด Workshop ร้านฟาร์มสุข ให้ความรู้ผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญา และเครือข่ายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านแอพลิเคชั่น ร้านฟาร์มสุข
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"กรมสุขภาพจิตจับมือเอไอเอส สร้าง“สตาร์ทอัพ”ผู้บกพร่องทางสติปัญญายุค 4.0 ปลูกผักอินทรีย์ขายทางแอพฯ"

       สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จับมือเอไอเอส  จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างอาชีพรายได้ให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาวัย 18-25 ปี ที่ว่างงานคาดทั่วประเทศมีเกือบ 30,000 คน โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้สอนการปลูกผักอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) จ.ปทุมธานี  และจำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่นชื่อ “ร้านฟาร์มสุข”  พร้อมก้าวเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหม่หรือสตาร์ทอัพยุค 4.0  มีรายได้มั่นคงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน   

      วันนี้ (13 กรกฏาคม 2561 )  ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) อ.เมือง จ.ปทุมธานี   นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอสในการดูแลสุขภาพผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอายุ 18-25  ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ และความรู้ ให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสม อยู่ในชุมชนได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่องฯให้เป็นประชากรที่มีคุณค่า และมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และไม่เป็นภาระของครอบครัว

      อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ได้ให้สถาบันราชานุกูลพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน)  จังหวัดปทุมธานี  ขนาด 14 ไร่ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและครอบครัว    ซึ่งจะพัฒนาเป็นโมเดลการฟื้นฟูสมรรถภาพฯแบบครบวงจรด้านการเกษตรของประเทศ  โดยเอไอเอส เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านความรู้ฝึกสอนทักษะการปลูกผักอินทรีย์ การติดตั้งเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้งานง่าย  และการตลาด ความร่วมมือครั้งนี้จะมีผลดีต่อสุขภาพจิตของครอบครัวและผู้บกพร่องฯ ได้ภาคภูมิใจในการผลิตผักหรือพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ  สร้างสุขภาพดีแก่คนไทยและต่างประเทศ สามารถปลูกได้ทั้งทำบนที่ดินหรือแบบคอนโดก็ได้  พร้อมต่อยอดเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหม่หรือกลุ่มสตาร์ทอัพของประเทศในอนาคต

      ทางด้านแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า จากรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ล่าสุดในปี 2561  มีผู้พิการทุกประเภทที่จดทะเบียนเกือบ 2 ล้านคน  ในจำนวนนี้เป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาและกลุ่มออทิสติก 142,085 คน  โดยอยู่ในวัยทำงานคืออายุ 15- 60 ปี ประมาณ 50,000  คน  แต่มีงานทำประมาณ 22,000 คน ส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไปและทำงานในภาคเกษตรกร มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง ที่เหลืออีก 28,000  คน ไม่มีงานทำหรือทำงานไม่ได้  ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน ทำให้ขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะยาว ขาดโอกาสทางสังคม มีความเสี่ยงเกิดปัญหาอารมณ์และปัญหาพฤติกรรมต่างๆตามมาได้

สำหรับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนี้ จะให้บริการผู้บกพร่องฯและครอบครัว ได้เรียนรู้การทำการเกษตรปลอดสารพิษทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและเหมาะสมกับบริบทของแต่ ละครอบครัว  เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว  ซึ่งขณะนี้ผักปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ  

 โดยผู้บกพร่องจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพตนเอง การสื่อสารกับคนอื่น การจัดการอารมณ์ ฯลฯ ใช้เวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ จัดได้ครั้งละ 5 ครอบครัว   ทั้งนี้ครอบครัวหรือชมรมผู้พิการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  สามารถเข้ามาเรียนรู้และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านในระบบนี้ได้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ทางด้านนายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัล ฟอร์ไทย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่าความร่วมมือกับสถาบันราชานุกูลในครั้งนี้ เอไอเอสจะสอนการปลูกผักอินทรีย์ ให้บุคลากรและกลุ่มผู้บกพร่องฯ ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสม  การเตรียมดิน การเพาะปลูก  การฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพการป้องกันแมลง  รวมทั้งช่วยติดตั้งเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ ระบบสมองกลสำหรับควบคุมการจ่ายน้ำ การรดน้ำอัตโนมัติ การแจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่แปลงเกษตรมีความผิดปกติ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูแลยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังสนับสนุนช่องทางด้านการตลาด ให้กลุ่มผู้บกพร่อง โดยกลุ่มผู้บกพร่องสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงผักอินทรีย์ ภายใต้โครงการ ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ  ซึ่งเอไอเอสได้แนะนำการออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้มีความน่าสนใจ เพื่อจัดจำหน่ายผ่าน “ร้านฟาร์มสุข” ซึ่งเป็นร้านค้าต้นแบบในการส่งเสริมการจำหน่ายผักอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้บกพร่องฯ  และจำหน่ายทางระบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า “ร้านฟาร์มสุข” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้กลุ่มผู้บกพร่องสามารถดูแลตนเอง  ยืนหยัด และเติบโตในสังคมได้

   นอกจากนี้ยังจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มสุข” แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีไอโอที (IOT) สำหรับวัดผลสภาพแวดล้อมแปลงเกษตร , เทคโนโลยีควบคุมทางไกลอัตโนมัติ รวมถึงการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และเฝ้าระวังติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตร โดยให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง และค้นคว้านวัตกรรมดิจิทัล 

   ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมด้านการเกษตร เป็นแนวคิดภายใต้ ”ดิจิทัล ฟอร์ไทย” ที่มุ่งสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

 www.rajanukul.go.th 
 

                                                   **********************************  

13 กรกฏาคม 2561

 

 

mailลิ้งค์ข่าวสารจากสื่อมวลชน

1.ปลูกผักอินทรีย์ขายทางแอพฯ สร้างอาชีพ-รายได้ให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญา (13 ก.ค.61 Springnews) https://www.springnews.co.th/view/306441

2.สถาบันราชานุกูลจับมือเอไอเอสฟื้นฟูผู้บกพร่องสติปัญญา"ผ่านการปลูกผักอินทรีย์"เชื่อจะเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ (13 ก.ค.61 ไทยโพสต์) https://www.thaipost.net/main/detail/13337

3.สถาบันราชานุกูล ร่วมเอไอเอส สอนผู้บกพร่องสติปัญญาปลูกผักปลอดสาร ขายผ่านแอปฯ (13 ก.ค.61 MGROnline) https://amp.mgronline.com/qol/9610000069949.html

4.สร้างสตาร์ทอัพผู้บกพร่องทางสติปัญญายุค 4.0 ปลูกผักอินทรีย์ขายทางแอพฯ (13 ก.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ) http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/807605

5.กรมสุขภาพจิตจับมือเอไอเอส สร้าง“สตาร์ทอัพ”ผู้บกพร่องทางสติปัญญายุค 4.0 ปลูกผักอินทรีย์ขายทางแอพฯ (16 ก.ค.61 ThaiPR.net) https://www.ryt9.com/si/prg/2856943

6.AIS นำแนวคิดดิจิทัลฟอร์ไทย ส่งเสริมการเกษตร (19 ก.ค.61 เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/article/655450

7.AIS สนับสนุน สถาบันราชานุกูล จัดโครงการ ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ (19 กค 61 BRIGHT TV) https://www.youtube.com/watch?v=qjF0xFONW00&feature=youtu.be

 


กำหนดการ.pdf
Press Release 13 ก.ค.61.pdf

  View : 771


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 706
 เมื่อวาน 1,991
 สัปดาห์นี้ 2,746
 สัปดาห์ก่อน 16,189
 เดือนนี้ 28,600
 เดือนก่อน 128,691
 จำนวนผู้เข้าชม 1,839,882
  Your IP : 100.24.122.117