สถาบันราชานุกูลจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. สถาบันราชานุกูลจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ณ อาคารนันทนาการ สถาบันราชานุกูล

เวลา 08.45 น. นักกีฬาเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่อาคารนันทนาการ

เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวเปิดการแข่งขัน

กล่าวรายงานโดย อาจารย์เดือนฉาย แสงรัตนายนต์ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

หลังจากนั้น นักกีฬาและผู้ปกครองเต้นแอโรบิกเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬา โดยผู้บกพร่องฯจากงานศิลปกรรมบำบัด

เวลา 09.30 น. เริ่มแข่งขันกีฬา โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 กีฬาทักษะกลไก (MATP – Motor Activity Training Program) สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีอายุ 8 ปี ขึ้นไป ได้แก่ 1.กลิ้งลูกบอลผ่านเสาธง 2.เตะลูกบอลผ่านเสาธง 3.ย้ายลูกเทนนิส 4.ปาเป้าพื้น 5.ยืนกระโดดไกล 6.วิ่งระยะ 30 เมตร 7.โยนบอลลงตะกร้า  ประเภทที่ 2 กีฬาอนุชน (Young Athletes) ได้แก่ 1.เดินตามจุดที่กำหนด 2.วิ่งและกระโดด 3.คานทรงตัว (ระยะ 3 เมตร) 4.โยนลูกบอลใส่ตะกร้า รวมทั้งสิ้น 42 รายการแข่งขัน

การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯในครั้งนี้ี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้เรียนรู้ทักษะกีฬา ทักษะทางสังคม รวมถึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเล่นกีฬา นำไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นักกีฬาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สังคมยอมรับในศักยภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้ปกครอง และบุคลากรสถาบันราชานุกูล จาก 11 หน่วยงาน ได้แก่กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ,งานศิลปกรรมบำบัด , กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ , หอผู้ป่วยออทิสติก 1 , 2 , 3 , หอผู้ป่วย ID , หอผู้ป่วย DD , หอผู้ป่วย Down , ศูนย์คลองกุ่ม , ศูนย์ม่วงแค รวมทั้งสิ้น 234 คน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันจากกรมพลศึกษา และ สถาบันราชานุกูล

    สถาบันราชานุกูล ขอขอบคุณสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวมถึงเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่มาอำนวยความสะดวกในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯในครั้งนี้

 

  View : 614


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,780
 เมื่อวาน 4,040
 สัปดาห์นี้ 19,836
 สัปดาห์ก่อน 19,473
 เดือนนี้ 76,305
 เดือนก่อน 80,473
 จำนวนผู้เข้าชม 1,678,149
  Your IP : 18.210.12.229