สถาบันราชานุกูลจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครู โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี

 src=

ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี

        วันที่ 28-30 เมษายน 2558 และ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 สถาบันราชานุกูล โดยกลุ่มงานวัยเรียน จัดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

       วันแรกของการสัมมนา พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและบรรยายเรื่องนโยบายระดับประเทศสู่โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กอายุ 6-12 ปี ฯ

      การเสวนานโยบายในการดูแลเด็กวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาโดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง , อ.พิชัย แก้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ,อ.สมหมาย ทัติวงษ์ ศึกษานิเทศก์วิทยุฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา ,พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา (แทน ดร.สมพร หวานเสร็จ ในรุ่นที่ 2)
      การสัมมนาจัดให้มีการบรรยายเรื่องดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียน โดย อาจารย์ณัชพร ศุภสมุทร์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญและคณะ , การบรรยายเรื่องการจัดการการเรียนรู้และช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนโดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง , การบรรยายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ การคัดกรองเด็กวัยเรียน และ เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกและการให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง โดยแพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ จิตแพทย์เด็กวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล
       การจัดสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาตรงกับปัญหาและความต้องการและเป็นการเพิ่มพูนความรู้คุณครูในห้องเรียนปกติให้สามารถดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 6-12 ปี ในชั้นเรียนได้ และยังเป็นการเสริมสร้างการทำงานแบบเครือข่ายด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 310 คน


  View : 1.15K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,919
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,183
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,741
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,648
  Your IP : 3.239.40.250