แถลงผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมงานแถลงข่าว "เดินหน้า... สร้างเด็กไทยไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 ณ ห้องราชา 1-2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร และทาง Facebook Live กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 
เวลา  9.00-12.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สร้างเด็กไทย....ไอคิวดี โดย ทันตแพทย์หญิงนาริศา หีมสุหรี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, นายธัชชัย ใจคง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, นางนัทชา เขตเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการอภิปรายโดย แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันราชานุกูล
 
จากนั้น แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้บรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเด็ก โดยได้สรุปแนวทางการดำเนินงานด้านเด็กของทางกรมสุขภาพจิตที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 มาจนถึงปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
เวลา 13.00-16.00 น. แถลงผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน
 
จากนั้น มอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาเด็กไทย/ดำเนินงานพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทย ปี 2564 การดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กที่ผ่านมาของหน่วยงานจากส่วนกลาง และระดับพื้นที่่

 

  View : 64

Tags: แถลงผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสร้างเด็กไทยไอคิวดี เด็กไทยไอคิวเกินร้อย IQEQ2022


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 228
 เมื่อวาน 1,657
 สัปดาห์นี้ 290
 สัปดาห์ก่อน 13,180
 เดือนนี้ 43,925
 เดือนก่อน 67,285
 จำนวนผู้เข้าชม 2,840,263
  Your IP : 44.200.25.51