แนะนำหลักสูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2555


แนะนำหลักสูตรอบรมสัมมนาสถาบันราชานุกูล  ประจำปี 2555

  การพัฒนาทักษะด้านภาษาและการพูดในเด็กที่พัฒนาการบกพร่อง
  การใช้สื่อภาพพัฒนาลูกรักออทิสติก
  การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก1
  การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
  การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน
  การดำเนินงานเพื่อนที่แสนดีสำหรับอาสาสมัคร
  กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
  ครอบครัวบำบัดสำหรับนักสังคมสงเคราะห์
  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง5ปี สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
  การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
  อบรมวิทยากรหลักเพื่อพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี (2ล2ก กิน กอด เล่น  เล่า)
  การสร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายชุมชนในการดูแลเด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บกพร่องทางพัฒนาการสำหรับนักจิตวิทยา


  View : 4.56K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,152
 เมื่อวาน 2,554
 สัปดาห์นี้ 2,214
 สัปดาห์ก่อน 18,264
 เดือนนี้ 32,996
 เดือนก่อน 86,713
 จำนวนผู้เข้าชม 837,079
  Your IP : 35.168.112.145

กรมสุขภาพจิต