โครงการ “ศิลปะบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กบกพร่องทางสติปัญญา”

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดการอบรม “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กบกพร่องทางสติปัญญา” ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พิธีเปิดโครงการฯ โดยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และบรรยายเรื่อง เจตคติเชิงบวกและสิทธิสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ

ครูอุ้ย อภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอนบาล

 ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัดตามแนวมนุษยปรัชญาและนักเปียโน

 ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดตามแนวมนุษยปรัชญา

โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในแขนงต่างๆตามแนวทางมนุษยปรัชญา ได้แก่ ครูอุ้ย อภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอนุบาล, ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัดตามแนวมนุษยปรัชญา , ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา ในการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการใช้ศิลปะผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การวาดภาพระบายสี , กิจกรรมดนตรีและจังหวะ , เล่านิทาน , กิจกรรมปั้นขนมปัง และบรรยายให้ความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็ก  เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กฯได้รับความรู้ นำความรู้ตลอดจนเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้เด็กมีสมาธิ เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

ศิลปะบำบัด มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และผู้ปกครองสถาบันราชานุกูล และ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ครอบครัว

 

 

  View : 1.02K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,890
 เมื่อวาน 5,098
 สัปดาห์นี้ 16,979
 สัปดาห์ก่อน 24,429
 เดือนนี้ 17,262
 เดือนก่อน 53,321
 จำนวนผู้เข้าชม 735,168
  Your IP : 34.231.21.83

กรมสุขภาพจิต