โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด ปีที่ 5

 height=

ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00– 12.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เดินหน้ากิจกรรมหนังสือเล่มแรก Bookstart เพื่อเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด ปีที่ 5 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล
        กิจกรรมเริ่มด้วยคุณสุธาทิพย์ ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวต้อนรับครอบครัวผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 50 ครอบครัวและจิตอาสา จำนวน 70 ท่าน พร้อมแนะนำโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart หลังจากนั้น รับฟังเทคนิคการใช้หนังสือกับเด็ก โดย อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป หรือ พี่ตุ๊บปองเล่านิทาน อ่านหนังสือกันอย่างเพลิดเพลิน
         เพราะบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย มีความต้องการพิเศษที่แตกต่างกัน ครอบครัว หรือ ผู้ดูแล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการดูแลบุคคลมีความบกพร่องทางสติปัญญา  การใช้สื่อหนังสือนิทานเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่บุคคลเหล่านี้ สำหรับโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยใช้หนังสือในโครงการหนังสือเล่มแรกเป็นสื่อหลัก เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้หนังสือแก่ผู้ดูแล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอีกด้วย


  View : 1.18K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,308
 เมื่อวาน 3,034
 สัปดาห์นี้ 16,196
 สัปดาห์ก่อน 18,365
 เดือนนี้ 38,931
 เดือนก่อน 73,769
 จำนวนผู้เข้าชม 1,923,446
  Your IP : 3.238.96.184