อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ COVID-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ (IC) สถาบันราชานุกูล
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ COVID-19
ฟังบรรยายเรื่องโรคอุบัติใหม่ "COVID-19" โดย เรือโทหญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสาธิตการสวม-ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องรักษาคนไข้ ในการป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก (WHO) และจำลองสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  View : 83

Tags: เตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ COVID-19


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 441
 เมื่อวาน 5,185
 สัปดาห์นี้ 16,687
 สัปดาห์ก่อน 9,292
 เดือนนี้ 45,423
 เดือนก่อน 27,500
 จำนวนผู้เข้าชม 710,544
  Your IP : 3.231.220.225

กรมสุขภาพจิต
vip porn