1 มี.ค.66 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 23

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 23 โดยมี แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่าอุปถัมภ์ อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล

จากนั้น รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง "นโยบายและระบบสุขภาพ" โดยเป็นการสรุปนโยบายและระบบสุขภาพไทย, ระบบบริการสาธารณสุข และ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ของ ประเทศไทยในปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 23 สถาบันราชานุกูล มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันราชานุกูล มีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 29 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป


RajanukulNewsพิธีเปิดPGรุ่นที่23.pdf

  View : 103


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,325
 เมื่อวาน 2,511
 สัปดาห์นี้ 8,767
 สัปดาห์ก่อน 15,763
 เดือนนี้ 48,887
 เดือนก่อน 64,337
 จำนวนผู้เข้าชม 3,646,930
  Your IP : 3.236.24.215