ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 1 

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

2 .แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2

1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

2. ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift

3. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

2.ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

4.การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

1.กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชู หน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 5

1. กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน

1.1 การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบสถาบันราชานุกูล

1.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรอบ 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รอบ 12 เดือน

 

 

 

  View : 314

Tags: การดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2567 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,863
 เมื่อวาน 2,126
 สัปดาห์นี้ 4,038
 สัปดาห์ก่อน 13,308
 เดือนนี้ 44,225
 เดือนก่อน 52,950
 จำนวนผู้เข้าชม 603,521
  Your IP : 3.235.182.206